Denna grupp föddes och existerade under ett par år kring 1994.

This group was formed and existed a couple of years around 1994.

När ni där ute i cyberrymden kräver det finns den här gruppen igen.

When you out there in the cyber demand it, this group will exist again.

Du kan lyssna och kolla på

You can listen and watch on

                                                                                                                 

Där får du också kontaktinformation! + flera videoklipp

There you will also get contactinformation! + more clips

När samtalet från Australien eller...kommer, som erbjuder en välbetald turné, formar vi gruppen igen! Välkomna!

When the call from Australia....or else...come, that offers a well paid tour, we will form the group again! Welcome!