(start 080109)

website statistics

Teater Antagligen är vilande och inte aktiv som grupp men sidan får vara kvar som "historiskt dokument". Inslag från "Jag ber att få tacka" finns på YouTube  (länkarna nedan fungerar)    

Teater Antagligen
c/o Sarring Teater & Musikproduktion
Kimstadsvägen 35 - 610 20 KIMSTAD
0705 - 55 30 84 - goran(at)sarring.se -  Göran Sarring | Facebook 

 

 

 är en fri teatergrupp, fri i den meningen att den är sin egen styrelse.
Gruppen är organiserad som ekonomisk förening(org.nr.: 769600-8007) och startades 1995.

JAG BER ATT FÅ TACKA var gruppens första produktion och har spelats ett 50-tal gånger i skilda delar av landet.
(Nu finns ett 50-min program med Hawkey...)

Vi har också spelat  ETT BÄTTRE LIV - ett spel om Ellen Key
Gruppen föddes i samband med Alvastra Krönikespel där Göran Sarring var regissör i sjutton år och där 
Hawkey Franzén spelat Djävulen och Lillemor Elfström Broling spelat Den Heliga Birgitta.

                            

AKTUELLT JUST NU

 CD MED HAWKEY OCH HANS TONSÄTTNINGAR
AV STIG DAGERMANS TEXTER
UTGIVEN PÅ GAZELL RECORDS (WebShop)
GRAMMISNOMINERAD 2006!

Ge oss ett annat namn...
ett program om Stig Dagerman
med Hawkey Franzén
[och andra program]

 

        

       

DAGERMAN HAR SPELATS: DATUM
03-02-27
03-04-10
04-03-25
04-04-25

04-06-21
04-09-27
04-11-10
04-12-29
05-01-05
06-01-26

06-01-27
06-02-09
06-02-10
06-03-11
06-04-26
06-07-02
06-10-14
06-10-16
06-10-18
07-02-01
07-02-01
08-02-20
09-09-05
TID
19.00
18.30
19.00
13.00
09.30
19.00
10.10
19.00
12.30
12.00

12.00
12.00
12.00
10-14
19.00
19.00
19.30

19.30
19.30
11.30
17.30
19.00
17.00
PLATS
Hästholmens Bygdegård (officiell premiär)
Nationernas Hus, Linköping (årsmöte)
Vårgårda bibl. läsesalen

Bona Folkhögskola
Ludvika bibliotek
Färjestadens bibliotek
Kävesta Folkhögskola
Aggershus, Östansjö
MikroKosmos, Antikvariat Vadstena
Östgötateatern, Soppteater, Norrköping

Östgötateatern, Soppteater, Linköping
Östgötateatern, Soppteater, Norrköping
Östgötateatern, Soppteater, Linköping
Ellen Key Instituet, Ödeshög (Vernissage Iréne Nordh)
Reymyre Folkets Hus (Stig Dagerman och Tage Danielsson)
Geta, Åland - Poesi och Visa-festival

Hørdum gamla skola,Hørdum,Danmark
Doverodde Købmandsgård,Danmark
Vestervig/Agger Aktivitetscenter,Vestervig,Danmark
Soppscenen Kalmar teaters café
Soppscenen Kalmar teaters café
Kusten Hus, Göteborg
Galleri Halvarby,Boet,Ödeshög
ARRANGÖR/er
Hästh.Bygdegårdsför.
ABF Linköping
Biblioteket
Bona Folkhögskola
Kulturförvaltningen
Kulturförv.Mörbylånga kom.
Kävesta Folkhögskola
Aggershus/Studiefrämjandet
MikroKosmos, Vadstena
Östgötateatern

Östgötateatern
Östgötateatern
Östgötateatern
Ellen Key Institutet
Folkets Hus

Kulturekspressen/Hørdum Kulturlandsby
Kulturekspressen/Limfjordscentret
Kulturekspressen/Aktivitetscentret
Kultur- och fritidsförvaltningen, m.fl.
Kultur- och fritidsförvaltningen, m.fl.
Kustens Hus, Göteborg

Galleri Halvarby/Östgötadagarna
         

JAG BER ATT FÅ TACKA
- nu som kortprogram med Hawkey -
(Linnéa Musik Produktion)


 

Det började med att Hawkey  gjorde några tonsättningar av dittills icke tonsatta texter av Tage. Hawkey undrade om inte sångerna borde hålla som ryggrad i en kabaret med Tage Danielsson-material?
Det tyckte Lillemor och Göran. Ett 50-tal föreställningar runt om i landet genomfördes.
Fr.o.m. 2009 framför Hawkey ensam ett program som bygger på samma innehåll som i kabaren... 
 

Klicka!

 

Så spelade vi ett 50-tal föreställ-ningar av "Jag Ber Att Få Tacka" i olika delar av landet och repetera-de in och producerade ytterligare en föreställning:  >>>>>>>>>>>>>>

Klicka bild! <<<<     "Folk Betalar Sin Skatt Och Är Snälla"                 hette den...


Här kan Du lyssna på en av tonsättningarna som förekom i Jag Ber Att Få Tacka och som också finns på
CD:n
"Många Varv Kring Solen" >>>>>>>>>>>>>>>>> Minne Från En Resa Genom Holland

 

           "ETT BÄTTRE LIV"
                     Ett spel om Ellen Key
<<< Klicka!                                                                                                                     Klicka!>>>

HAR SPELATS:
DATUM
01-09-23
01-10-27
01-11-18
01-11-19
01-12-12
02-01-19
02-06-14
02-08-31
02-09-06
TID
16.00
16.00
18.00
19.00
19.30
14.00

13.30
19.30
18.00

PLATS
Ödeshög, Hästholmens bygdegård
Gamleby Folkhögskola
Riksteatern Hallunda
Avesta Teater
Uppsala Folkets Hus
Stockholm, ABF-huset Sveavägen
Jönköping
Ödeshög, Hästholmens bygdegård
Vetlanda, IOGT-NTO-lokalen

 
ARRANGÖR/er
ABF,Ödeshögs teaterför.

Botkyrka Teaterförening
Folkarebygdens Teaterför
.
ABF Uppsala
ABF

LO-ABF
Ellen Key-seminarium
Kulturvecka, NBV

  


Foto: Tord Olsson


JAG BER ATT FÅ TACKA
kunde vi genomföra med hjälp av bidrag från Konstnärsnämnden, ABF Östergötland, Kultur Linköping och Per Åhlin som lät oss använda sin Tage Danielsson-teckning.

ETT BÄTTRE LIV kunde vi genomföra med hjälp av bidrag från Landstinget i Östergötland
 och ABF Östergötland och ABF Vadstena samt Östgötateatern.

Dessutom har naturligtvis många eldsjälar varit oss behjälpliga på många olika sätt och de är så många att vi inte nämner dem vid namn - men vi hoppas de känner vår tacksamhet och värme....