Linnéa Musik Produktion
Hawkey Franzén - Hasselvägen 9 - SE-599 32 ÖDESHÖG 
hawkey@telia.com
  - www.hawkey.se 

Telefon/Phone: +46 (0)144-317 70 - Mobil(e): 070 - 550 20 94
Plusgiro 92 76 67-6  -  F-skattebevis 916416-1193  -  Org.nr 916416-1193

Bok- och Musikförlag

Distribution av Musik och Teater

RockRoseRecords

 

          

 

 

AKTUELLA PROGRAM

Hawkey Franzén med vänner
Blues Ballader Jazz Visor

 

 

"Ge oss ett annat namn..."

ETT STIG DAGERMAN-PROGRAM MED HAWKEY FRANZÉN 

Textruta: Ny CD med
Hawkey Franzén
& Sture Nordin
"The Academy Takes"
RockRoseRec

 

 

                                                      HOME